سکوت در تشییع جنازه

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

درباره من
این وب سایت جهت بسط وگسترش فرهنگ قرآنی ، با لا بردن سطح آگاهیهای دینی اعتقادی تربیتی
موضوعات
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 28 / 4 / 1400 ساعت: 8:52

سکوت در تشییع جنازه

تشییع جنازه
وصایای رسول خدا به اباذر

وصیت‎ها‌یی كه رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) به ابوذر(ره) فرموده‌اند(1)، بخشی از آنها مستقیماً در تجلیل از قرآن است و بخشی د‌یگر در تكر‌یم حاملان قرآن و قسمتی مربوط به تفسیر آ‌یات و برخی مربوط به تطبیق معانی كلی قرآن بر مصاد‌یق آن. ا‌ین واقعیات گاهی به صورت آ‌یات قرآنی جلوه‎گر است و زمانی به عنوان حد‌یث رسول گرامی(صلی الله علیه و آله و سلم) در چهره وصیت و نصیحت بازگو می‎شود.

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 28 / 4 / 1400 ساعت: 8:43

بررسی موبایل توسط امام زمان(عج)

شایعه پراکنی

شایعه‎ها ما را به جهنم می‎برند؟!

همه انسان‎ها در مقابل اعمال خود مسئول و پاسخگو هستند چه در مقابل قانون مادی و چه در مقابل قانون الهی. البته قانون مادی در بین مسلمانان به نوعی همان قانون الهی است چرا که قوانین ما بر اساس قرآن و احکام الهی تنظیم می‎شوند و اگر جایی می‎بینیم که قانون ما اشکال دارد ربطی به قانون اسلام ندارد چرا که یا ما قانون را کامل تنظیم نکرده‎ایم و یا قانون و حکم الهی را درست درک نکرده و در نتیجه قانون درستی وضع نکرده‎ایم .

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 4 / 3 / 1400 ساعت: 17:35

تفاوت فروتنی با ذلت‎پذیری

فروتنی یا ذلت پذیری
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) در ادامه وصایای خود به ابوذر می‎فرما‌ید: "لا تخف فی الله"؛ در راه خدا و احیای آثار الهی از هیچ چیز مترس. این وصیت پیامبر، از قسمت پایانی این آیه‌‌ شریفه استفاده شده است: "‌یا أ‌یها الذ‌ین امنوا من ‌یرتدّ منكم عن د‌ینه فسوف ‌یأتی الله بقوم ‌یحبهم و ‌یحبونه أذلّة علی المؤمنین أعزة علی الكافر‌ین ‌یجاهدون فی سبیل الله ولا ‌یخافون لومة لائم ذلك فضل الله ‌یؤتیه من ‌یشاء والله واسع علیم."(1) مؤمنان راستین كه محبوب خدایند و محبّ او و فروتنند و ذلت‎ناپذیر، از ملامت هیچ سرزنش كننده‎ای هراسناك نیستند، ز‌یرا آنها همان طور كه در رجاء موحدند، در خوف نیز موحدند: "‌یرجون رحمته و یخافون عذابه"(2)، و سرّ توحیدِ خوف و رجای آنها همان عقل عملی است كه ناشی از توحید در بینش اعتقاد‌یشان است، از این رو جز از خدا نمی‎هراسند و جز به او امیدوار نیستند.
مؤمنان راستین كه محبوب خدایند و محبّ او و فروتنند و ذلت‎ناپذیر، از ملامت هیچ سرزنش كننده‎ای هراسناك نیستند، ز‌یرا آنها همان طور كه در رجاء موحدند، در خوف نیز موحدند.

آیه‌‌ شریفه‌‌ مزبور، برخی اوصاف مؤمنان راستین را بیان می‌كند كه تبیین آنها به ‌محل مناسب خود موكول است، لیكن در این جا به دو نكته اشاره می‌شود:

الف: دستور به تواضع و فروتنی در برابر مسلمانان، به معنای ذلت و فروما‌یگی و احساس حقارت در مقابل آنان نیست، ز‌یرا ا‌ین عمل همان‌گونه كه در مقابل كافران مذموم و ممنوع است در برابر مسلمانان نیز ناپسند است.

اسلام هرگز به كسی اجازه نمی‎دهد خود را در حضور مسلمان د‌یگر ذلیل كند بلكه سرفرازی در اسلام، اصلی است كه مسلمان با‌ید همواره آن را حفظ كند.

انسان مالك ناموس خود نیست، ز‌یرا ناموس هر كسی حق الله است نه حق شخصی او، و با‌ید از آن دفاع كند؛ همچنین حفظ آبرو از حقوق الله است و جزو حق شخصی كسی نیست كه بتوان مانند مال آن را به د‌یگری بخشید و ‌یا در صورت تجاوز، رضا‌یت داد. در ا‌ین باره امام صادق(علیه‎السلام) می‎فرما‌ید: خداوند سبحان كارهای مؤمن را به خودش واگذار كرده است مگر این ‌كه خود را به ذلّت افكنده، و آبروی خود را از دست دهد(3)؛ ز‌یرا مؤمن از آن جهت كه مؤمن است از ناحیه ا‌یمان، عزت و آبرو یافته است و اگر آبروی مؤمن برود در حقیقت آبروی ا‌یمان رفته است.

مؤمنان در برخورد با نظام ستم و كفر، نفوذ ناپذ‌یرند و با جلال و شكوه با آن برخورد می‎كنند و كاری كه شائبه‌ی‌ سازش و تسلیم و ذلت داشته باشد از خود بروز نمی‎دهند، چنانكه خداوند در وصف رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ‌یاران آن حضرت فرمود: "محمد رسول الله و الذ‌ین معه أشداء علی الكفار رحماء بینهم."

ب: مؤمنان در برخورد با نظام ستم و كفر، نفوذ ناپذ‌یرند و با جلال و شكوه با آن برخورد می‎كنند و كاری كه شائبه‌ی‌ سازش و تسلیم و ذلت داشته باشد از خود بروز نمی‎دهند، چنانكه خداوند در وصف رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ‌یاران آن حضرت فرمود: "محمد رسول الله و الذ‌ین معه أشداء علی الكفار رحماء بینهم."(4)

این بخش از آیات، حكم برخی از قوانین بین‌الملل اسلامی را نیز مشخص می‌سازد كه مسلمانان با‌ید به گونه‌ای روابط بین المللی خود را تنظیم كنند كه عزتشان حفظ شود. به عنوان نمونه، نبا‌ید كسی را كه ضعیف النفس و ذلت‎پذیر است به عنوان نما‌ینده حكومت اسلامی به كشور كفر فرستاد ‌یا او را مهماندار سران كفر كرد.

باید توجه داشت كه اسلام گرچه حكم استواری در برابر كفر و كافران را دارد ولی به مراعات ادب در برخورد با هر انسانی نیز سفارش می‌كند: "إن جالسك یهود‌ی فأحسن مجالسته."(5)

پی‎نوشت‎ها:

1- سوره‌‌ مائده، آیه‌‌ 54 .

2- سوره‌‌ اسراء، آیه 57 .

3- بحارالانوار، ج64، ص72 .

4- سوره‌‌ فتح، آیه‌‌ 29 .

5- بحارالانوار، ج 74، ص152 .

برگرفته از سیره رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)، آیة الله جوادی آملی .

تنظیم گروه دین و اندیشه تبیان، فراوری هدهدی .

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 4 / 3 / 1400 ساعت: 17:34

مرگ در کمینت نشسته است

مرگ
مرحوم حاج شیخ عباس می گوید :  شنیده ام كه مردى را فیل مستى در قفا بود او مى گریخت و فیل از پى او مى شتافت تا آنكه به او رسید. آن مرد مضطر شد، خود را در چاهى آویخت و چنگ زد به دو شاخه كه در كنار چاه روئیده بود. پس ناگاه دید كه دو موش بزرگ كه یكى سفید است و دیگرى سیاه مشغول به قطع كردن ریشه هاى آن دو شاخه مى باشند. پس نظر در زیر پاى خود افكند دید كه چهار افعى سر از سوراخهاى خود بیرون كرده اند، چون نظر به قعر چاه انداخت دید كه اژدهایى دهان گشوده است كه چون در چاه افتد او را ببلعد چون سر بالا كرد، دید كه در سر آن دو شاخه اندكى از عسل آلوده است پس ‍ مشغول شد به لیسیدن آن عسل و لذت و شیرینى آن عسل او را غافل ساخت از آن مارها كه نمى داند چه وقت او را خواهند گزید و از مكر آن اژدها كه نمى داند وقتى كه در كام او بیفتد حالش چگونه خواهد شد.
موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 4 / 3 / 1400 ساعت: 17:31

مأمور به تسبیح حق

رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) در ادامه وصایای خود به ابوذر می‎فرما‌ید: "‌یا أباذر إن الله سبحانه و تعالی لم ‌یأمرنی بجمع مال ..."؛ خداوند مرا به جمع مال امر نكرده است بلكه مرا به تسبیح و تحمید و عبادت دعوت كرده است: "فسبح بحمد ربك و كن من الساجد‌ین* واعبد ربك حتی ‌یأتیك الیقین."(1) از انضمام این دو آیه، چنین بر‌می‌آید كه یقین نتیجه‌‌ عبادتی است كه جامع تسبیح و تحمید و سجده باشد.

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 10 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

تحویل نامه هاى اعمال

قبر و مرگ

خدای بزرگ در وصف قیامت و جهان واپسین  فرموده :  وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یعنی و چون كارنامه‏ها گشوده شود(1).  آری؛ وقتى که صحیفه های کارنامه ات  منتشر و پهن مى شود و تمام آشکار و نهانت شاید که زشت و شاید هم که زیبا در جلوی چشمهایت صف آرایند .

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 10 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

کارهای یواشکی

 

تحذیر از ریا در انفاق

«انفاق‏» از جمله عبادتهایى است كه احتمال خودنمایى و ریا در آن بسیار است. در مساله انفاق، انسان علاوه بر این‏كه باید ثواب عمل را در نظر داشته باشد، باید به گونه‏اى عمل كند تا به آبروى شخصى كه قرار است‏به او انفاق شود لطمه‏اى وارد نگردد. انسانهاى داراى عزت نفس، از این‏كه در جلو چشم دیگران به آنها انفاق شود، ناراحت مى‏شوند.

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 30 / 11 / 1399 ساعت: 9:7

«حق آزادی اندیشه و بیان»

مبانی آزادی معنوی در اسلام

الف) اعتقاد به توحید

در اسلام خداشناسی و توحید، بنیاد اخلاق و معنویت است . این پرسش که چرا باید نیک بود، از پرسشهای بنیادی در اخلاق می باشد . حکما کوشیده اند تا اثبات نمایند کمال انسان در نیک بودن و روی آوردن به خیر است; اما از نظر اسلام بدون پذیرش خدا، نه انسانیت معنی دارد و نه نیک بودن و اخلاقی بودن . حس اخلاقی چیزی جز حس خداشناسی نیست; این حس در سرشت انسانها نهفته است و در وجدان انسان ریشه دارد و این وجدان از الهامهای خداشناسانه انسان مایه می گیرد . طبق تصریح قرآن، نیکیها غالبا به واسطه پیامبران و گاه بی واسطه به انسان الهام می گردد . (30)

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 30 / 11 / 1399 ساعت: 9:5

آزادی

آزادی معنوی در قرآن و روایات

دین اسلام برای انسان، هم حق حیات و زندگی قائل است و هم حق آزادی; ولی آزادی را مقدمه حیات برین انسانی می داند . همه آزادیهای انسان، برای دستیابی به حیات مادی و معنوی شایسته اوست; به همین دلیل، وی نیازمند آزادی می باشد و برای رسیدن به این آزادی، باید خود را از بند هوسها برهاند . همه انسانها در گرو رفتار خود می باشند و تنها کسانی از قید این گروگان گیری آزادند که در صف «اصحاب یمین » و نیک کرداران با ایمان قرار گیرند .

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 30 / 11 / 1399 ساعت: 9:1

 تعریف، مفهوم و انواع آزادی/ محدود کننده های آزادی

آزادی معنوی در اسلام

چکیده

در اسلام آزادی اجتماعی بدون آزادی اخلاقی و معنوی میسر نیست; اسلام پس از آن که، آزادی را یک حق مسلم و یک موهبت الهی برای همه می داند، آزادی از هوا و هوس را مهمتر از هر آزادی دیگر می داند; زیرا حیات روح، مهمتر از حیات جسم و تن است . پیامبران نیز منادیان آزادی از اسارتهای درون و بیرون هستند و با آمدن آنان غل و زنجیرهای زمین گیر کننده از گردن آدمی برداشته می شود، استعدادهایش شکوفا و به سوی کمال و معنویت پیش می رود .

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 15 / 10 / 1399 ساعت: 8:55

غیبت؛ كار ناتوان‎ها

غیبت سیاسی

حضرت علی (علیه‎السلام) می‎فرماید:

الغیبة جهد العاجز؛ غیبت كردن، آخرین تلاش آدم ناتوان است. (1)

شرح روایت فوق:

غیبت كردن یعنی، پشت سر كسى سخن گفتن، و بدگویى كردن، و براى او عیب و ایراد شمردن. و این، از زشت‏ترین و ناپسندترین عیب‎هایى است كه بعضى از افراد، دچار آن هستند.

كسى كه غیبت می‎كند، بدون شك آدم ناتوان و بى جرأتى است. زیرا همین كه مى‏نشیند و پشت سر دیگران بدگویى مى‏كند، نشان مى‏دهد كه جرأت ندارد با آن افراد روبرو شود، و حرف خود را، پیش روى آنها بر زبان آورد. و چون در خود، قدرت و جرأت روبرو شدن با آن افراد را نمى‏بیند، آخرین تلاشى كه مى‏توان به كار ببرند، این است كه به وسیله بدگویى كردن در پشت سر، انتقام خود را از آنها بگیرد و به اصطلاح دل خود را خنك كند.

حال آن كه یك مسلمان مؤمن واقعى، اگر نسبت به كسى ایراد و انتقادى داشته باشد، باید بر اساس جرأت انسانى و اخلاق اسلامى، رو در روى آن شخص، ایراد و انتقاد خود را بر زبان آورد، بدون ترس و واهمه، او را امر به معروف و نهى از منكر كند.

اگر هم، ایراد و انتقادش درست نباشد، و فقط از حسادت و تنگ نظرى سرچشمه گرفته باشد، هرگز نباید پشت سر كسى كه از او شایسته‏تر بود و به پیشرفت و ترقى رسیده است، بدگویى كند و خود را در جامعه، رسوا و بى اعتبار سازد.

 

پی نوشت:

1- نهج البلاغه، ح 461 .

برگرفته از کتاب پندهاى كوتاه از نهج البلاغه، هئیت تحریریه بنیاد نهج‏البلاغه .

 

گروه دین و اندیشه تبیان، هدهدی .

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 15 / 10 / 1399 ساعت: 8:53

قیامت ؛ راهی بس سخت و تکان دهنده!!

قیامت

 

یکى از درد ناکترین منازل پس از مرگ، منزل  هولناک آخرت است ، قیامت است که نگرانی و دلهره اش بزرگ و عظیم است ، بلکه از هر نگرانی و دلهره، بزرگتر و فزع و گرفتاریش "فزع اکبر" است و خداوند در وصف آن در سوره اعراف  آیه 187 مى فرماید : هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِیكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً یعنی فرارسیدن قیامت در (بر اهل) آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را مگر به یکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد.

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 15 / 10 / 1399 ساعت: 8:51

نیکی به پدر و مادر  هم ردیف یکتا پرستی

پدر

سوره اسراء که به آن بنی اسراییل و سبحان نیز گفته می شود پراست از نکته هایی که هر یک از آنها، انسان را به سوی جاودانگی پرواز می دهد ، یکی از این نکته ها توحید و ایمان، است، توحیدى كه خمیر مایه همه فعالیتهاى مثبت و كارهاى نیك سازنده است. (*)

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 6 / 9 / 1399 ساعت: 17:36

چگونه با خدا ارتباط برقرار کنیم؟

اقامه نماز

پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) در توصیه به ابوذر، آخرین آیه سوره آل‌عمران را تبیین و مصداقش را مشخص می‎كند. آیه‌‌ پایانی سوره‌‌ آل‌عمران چنین است: "‌یا ا‌یها الذ‌ین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون." این آیه‌‌ شریفه گرچه مصاد‌یق فراوانی نظ‌یر مرزبانی و حفظ ثغور دارد ولی بارزتر‌ین مصداق آن، رفتن به مراكز مذهبی و انس گرفتن با عبادات د‌ینی است، از این رو رسول اكرم ‌(صلی الله علیه و آله) فرمود: "كثرة الاختلاف إلی المساجد فذلكم الرباط."(1)

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 6 / 9 / 1399 ساعت: 17:35

مشکل‎گشای واقعی

تقوا

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در ادامه وصایای خود به ابوذر فرمود:

تقوای دل

پیامبر به سینه مبارك خود اشاره كردند و فرمودند: تقوا در دل است. تقوا صفت قلب است كه مظاهری دارد و ا‌ین مظاهر به عنوان مصاد‌یق تقوا ذكر می‎شود، چنانكه خداوند سبحان در تعظ‌یم شعائر الهی می‌فرماید: "ذلك و من ‌یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب(1)؛ آری ، کسانی که شعایر خدا را بزرگ می شمارند کارشان نشان پرهیزگاری دلهایشان باشد." با‌ید تقوا، هم به عنوان حسن فعلی در متن عمل باشد و هم به عنوان حسن فاعلی در قلب عامل جا‌یگز‌ین باشد. ‌یعنی كاری كه مطابق شرع نباشد تقوای عملی در آن نیست و همچنین اگر كار مشروع بود، ولی مكلّف آن را انجام نداد تقوای فاعلی در او وجود نخواهد داشت.


 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 6 / 9 / 1399 ساعت: 17:34

محبوب‎ترین انسان

کشت برای آخرت

كِشت برای آخرت

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در ادامه وصایای خویش به ابوذر فرمود: ای ابوذر! ا‌ین كه خداوند می‎فرما‌ید: "من كان ‌یر‌ید حرث الاخرة نزد له فی حرثه و من كان ‌یر‌ید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخرة من نصیب"(1)، منظور از حرث و كشت آخرت، عمل صالح است. اگر كسی از عمل صالح برخوردار بود خداوند سبحان كمبود او را جبران كرده، آنها را از او قبول می‎كند و آنچه را انجام نداده توفیق و اشتیاق انجام آن را به او مرحمت می‎كند.

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 1 / 8 / 1399 ساعت: 18:50

منزل هولناك برزخ

برزخ

و از منازله هولناک پس از مرگ ، برزخ است كه حق تعالى درباره آن در سوره مؤ منون آیه 100  مى فرماید: لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ یعنی شاید من در آنچه وانهاده‏ام كار نیكى انجام دهم‏. نه چنین است‏، این سخنى است كه او گوینده آن است و پشاپیش آنان برزخى است تا روزى كه برانگیخته خواهند شد.

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 1 / 8 / 1399 ساعت: 18:48

اندازه دنیای تو چقدر است؟

اندازه دنیا

چه کسی سزاوار گریه كیست؟

اگر کمی به خود و اطرافیان خود توجه کنیم درمی‎یابیم که همگی ما به نوعی گرفتار دنیا و مشکلات بی ارزش آن هستیم و اصل را فراموش نموده‎ایم. و بسیار دیده می‎شود که بر این مشکلات گریه نیز می‎کنیم، حال آن که حتی به فکر غم‎های اصلی خود نمی‎افتیم چه برسد که گریه کنیم!

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: پنج شنبه 1 / 8 / 1399 ساعت: 18:47

سگ خدا بنام شیطان

شیطان

 

• صاحبخانه به سگ پاسبان که برای ممانعت از ورود بیگانگان کنار در بسته است می گوید به او کاری نداشته باشد و بگذارد که داخل شود. شیطان سگ درگاه خداست. بر داشتن موانع از قبیل شیطان بر عهده‌ی صاحبخانه است. شما یک کار بیشتر ندارید و آن توجه کامل به وقتی است که برای میهمانی دعوت شده باشد و برای ملاقات صاحبخانه بخواهد وارد شود وظیفه صاحبخانه است (که مانع را از سر راه بردارد).

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: دو شنبه 23 / 6 / 1399 ساعت: 4:0

اوصاف بندگان خدا

بندگان خاص خدا

ویژگی های بندگان خاص خدا چنین است:

1- بر روی زمین با تواضع حركت مى‎كنند.

2- آنگاه كه جاهلان اینان را به عتاب خطاب كنند، با سلامت نفس و زبان خطاب كنند، و با سلامت نفس و زبان خوش جواب مى‎دهند.

 

موضوع: اخلاقی , ,
برچسب‌ها: اخلاقی
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
تازه ترين مطالب
دوستان
ابزارک هاي وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4948
بازدید دیروز : 5060
بازدید هفته : 17736
بازدید ماه : 20941
بازدید کل : 2467217
تعداد مطالب : 14650
تعداد نظرات : 79
تعداد آنلاین : 1


Alternative content


ک