: بهترین شعرهایی که خوانده ام

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

درباره من
این وب سایت جهت بسط وگسترش فرهنگ قرآنی ، با لا بردن سطح آگاهیهای دینی اعتقادی تربیتی
موضوعات
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 5 / 5 / 1400 ساعت: 8:53

هر بار دل شکست و خطا را بهانه کرد"خلوت نکرده رفت" و حیا را ب...

گفتم بمان ، نماند و هوا را بهانه کرد
بادی نمی وزید و بلا را بهانه کرد

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 5 / 5 / 1400 ساعت: 8:51

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد
موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 10 / 3 / 1400 ساعت: 8:26

سن اعزام سربازی بهسن اعزام سربازی به ۲۰ سال می‌رسد. ۲۰ می‌رسد.

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

بر صفِ دشمن؛ زده ای سربازِ نوجوانِ من

رزمِ ترا بنازم ای؛ علی اکبرِ حَسن

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 10 / 3 / 1400 ساعت: 8:17

 

تفال/ خستگان را چو طلب باشد قوت نبود

 

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
اگربه جمع خستگان، به گوش دلشکستگان
پیام ما،ترانه ما ،نمی رسد،سرودعاشقانه ما، نمی رسد

 

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 

 

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: جمعه 26 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

برگزیده ای از بهترین اشعار عاشقانه استادش شهریار

شعری عارفانه از شهریار

خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی
ای ز چشمه نوشت چشم و دل چراغانی

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: جمعه 26 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

✰☆✰ ✰☆✰ ✰☆✰ ✰☆✰

اشعار عارفانه سنایی

با او دلم به مهر و مودت یگانه بود
سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود

✰☆✰ ✰☆✰ ✰☆✰ ✰☆✰ ✰☆✰

 
موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: جمعه 26 / 1 / 1400 ساعت: 6:0
 گلچینی از اشعار عطار نیشابوری

اشعار عارفانه عطار

ای جان جان جانم تو جان جان جانی
بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی

**************************

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: سه شنبه 16 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

شاعرانه/ غبار غم برود حال خوش شود

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

حال من خوب است اما بازهم بد می شود

آب دارد از سَرِ آبادی ام رد می شود

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: سه شنبه 16 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

داستان کوتاه و پندآموز کلاغ و کبوتر

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

گفتند: کلاغ ... شادمان گفتم: پر
گفتند: کبوترانمان ... گفتم: پر

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: سه شنبه 16 / 1 / 1400 ساعت: 6:0

پس زمینه کاهی متن نوشته:  ای بس که خراب باده و جام شویبا ما منشین اگر نه بدنام شوی گر همچو من افتاده این دام شویما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

گرهمچومن؛ افتاده ی این دام شوی
ای بس؛ که خرابِ باده وجام شوی


جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 4 / 12 / 1399 ساعت: 9:25

 

اگر به جمع خستگان، به گوش دل شکستگانپیام ما، ترانۀ ما، نمی ر...

اگربه جمع خستگان، به گوش دلشکستگان
پیام ما،ترانه ما ،نمی رسد،سرودعاشقانه ما، نمی رسد
بدان که باهمه خموشی ،امیدمن،پرازترانه وپیامم
مبرزیادخودتومارا،امیدمن ،مزن به سنگ فتنه جانم
اگرچه سربزیرپردارم،گره چوغنچه برجگردارم
هوای نغمه خوانیم نرفته ازیاد، سروش آسمانیم نرفته ازیاد
به صفای چمن، چه سحرهاره صحرا،نگرفتم
زنسیم صبا،چه خبرها،چه زگلها، نگرفتم
شبی زقدسیان نشانه، زپرتو سحربگیرم
مگرچومهرجاودانه،دوباره بال وپربگیرم
مگرچومهرجاودانه،دوباره بال وپربگیرم
دل اگربدهی بازم، بفلک رسدآوازم
به فرازم اگرخواهی، بگشاپرپروازم
اگربه جمع خستگان، به گوش دلشکستگان
پیام ماترانه ما، نمی رسد،سرودعاشقانه ما،نمی رسد
بدان که باهمه خموشی ،امیدمن، پرازترانه وپیامم،امیدمن
مبرزیادخودتومارا،امیدمن،مزن به سنگ فتنه جانم

شاعر مشخص نیست خواننده زنده یادیرج بسطامی

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 4 / 12 / 1399 ساعت: 9:22

گفتند: کلاغ ... شادمان گفتم: پر
گفتند: کبوترانمان ... گفتم: پر

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: چهار شنبه 4 / 12 / 1399 ساعت: 9:17گرهمچومن؛ افتاده ی این دام شوی
ای بس؛ که خرابِ باده وجام شوی

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: یک شنبه 19 / 10 / 1399 ساعت: 9:0

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

آدمک آخر دنیاست ،بخند
آدمک مرگ همین جاست،بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی
به خدا مثل تو تنهاست ، بخند

 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: یک شنبه 19 / 10 / 1399 ساعت: 8:49

پس زمینه شب متن نوشته:  هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتشجز به نظر نمی رسد سیب درخت قامتشهیچ دوا نیاورد باز به استقامتشگو غم نیکوان مخور تا نخوری ندامتشبلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتشکان چه گناه او بود من بکشم غرامتشگوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش آن که هلاک من همی خواهد و من سلامتشمیوه نمی دهد به کس باغ تفرجست و بسداروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شدهر که فدا نمی کند دنیی و دین و مال و سرجنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می بردکاش که در قیامتش بار دگر بدیدمیهر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

آنک هلاک من همی
خواهد ومن سلامتش
هر چه کند به شاهدی
کس نکند ملامتش
باغ تفرج است و بس
میوه نمی دهد بکس
جز به نظر نمی رسد
سیب درخت قامتش
کاش که در قیامتش
بار دگر بدیدمی
کانچه گناه او بود

من بکشم غرامتش

عارف قزوینی

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: یک شنبه 19 / 10 / 1399 ساعت: 8:41

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 11 / 9 / 1399 ساعت: 17:38

شعر عاشقانه زیبا و دلنشین

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
 
 
چرا عاقلان را نصیحت کنیم؟
بیایید از عشق صحبت کنیم

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 11 / 9 / 1399 ساعت: 17:32

شعر عاشقانه زیبا و کوتاه

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ
اشعار بسیار زیبا
 
نفسِ رُخَت قسمتِ ما غیر نگاهی
آن هم ندهد دست ومگر گاه وبگاهی
نشینم سرراهی؛ بامید نگاهی
بیبنم مهر وماهی
گفتم صنما راحتِ جان؛ راحتِ جان؛ راحتِ جانی
چون می نگرم خوشتر ازآن؛ بهتر از آن؛ بهتر ازآنی
نشینم سر راهی؛ بامید نگاهی
بیبنم مهرو ماهی
نفسِ رُخَت قسمتِ ما غیر نگاهی؛ آن هم ندهد
دست ومگر گاه وبگاهی
نشینم سر راهی؛ بامید نگاهی

بیبنم مهر وماهی

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 

شاعرعارف یارهی معیری

 

 

 

 

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 11 / 9 / 1399 ساعت: 17:28

شعر عاشقانه برای دوران نامزدی و معشوق

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

اشعار بسیار زیبا

مزن بردل؛مزن بردل؛زنوکِ غمزهِ تیرم

که پیش چشمِ بیمارت بمیرم؛بمیرم

 

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
نويسنده :اکبر احمدی
تاريخ: شنبه 6 / 8 / 1399 ساعت: 18:31

اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

    1. اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است

      به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است

      جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

 

موضوع: اشعار , ,
برچسب‌ها: اشعار
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
تازه ترين مطالب
دوستان
ابزارک هاي وبلاگ
قالب وبلاگ

RSS

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 4927
بازدید دیروز : 5060
بازدید هفته : 17715
بازدید ماه : 20920
بازدید کل : 2467196
تعداد مطالب : 14650
تعداد نظرات : 79
تعداد آنلاین : 1


Alternative content


ک